Övervaka din bils prestanda med Torque-appen för Android

Bilens instrumentbräda är förmodligen hemma för en hastighetsmätare, en takometer, en bränslemätare, och - om du har tur - en kylvätskemätare. Din bils elektroniska hjärna (ECU) övervakar dock dussintals parametrar bakom kulisserna som du, föraren, kan hitta användbara. Det här är där diagnostikhårdvara och appar som Torque Pro och Lite for Android går in, och sätter all den informationen till hands.

Vridmomentet kräver inget mer än den maskinvara som redan finns på din Android-telefon för att fungera. Utan extern hårdvara kan momentet fortfarande dra sensordata från telefonens GPS-antenn, internkompass, barometer och accelerometer. Den här informationen ger Torque Pro tillräcklig information för att beräkna 0-60 och kvart-mil gånger och att spela in och exportera historiska positionsloggar till Google Earth.

Det är dock inte möjligt att dra full nytta av appens fulla funktionalitet - för att verkligen dyka djupt in i din bils elektroniska hjärnans inre verkningar - utan anslutning till din bils OBD-II-port. För min testning utnyttjade jag PLX Kiwi Bluetooth, som pluggar in i fordons diagnosport (OBD-II) och parat med min Android-telefon trådlöst för att överföra hela spektret av tillgängliga fordonsdata till appen.

Realtidsinformation

Uppstart av Moment Pro ger användaren en hemskärm där appens fem huvudfunktioner (Realtime Information, Check Felkoder, Visa karta, Testresultat och Grafik) kan väljas och nås. Dessutom visar startskärmen en stor standardmätare - antingen en varvräknare eller accelerometer beroende på maskinvaran. Den fria Torque Lite tar användaren direkt till skärmbilden Realtime Information och saknar de fyra andra funktionerna i Pro-versionen.

Dashboardet Realtime Information är hjärtat av Torque Pro och Lite apps. Användare kan svepa mellan sju "skärmar" där de kan placera några virtuella mätare. Mätartyper inkluderar ratt, halvval, barskärmar, grafer och digitala utläsningar. Dessa mätare kan ställas in för att övervaka något av ett antal mätvärden som tillhandahålls av telefonens sensorer (GPS, kompass, barometer) eller en ansluten OBD-II-bildskärm (motorvarvtal, bränsleflöden, temperaturer på kylmedel, olja eller insugningsluft) .

Användare av både Pro och Lite-versionerna av Moment kan ange vilken gruppering av dessa parametrar tillsammans med GPS-koordinater som ska spelas in via appens loggfunktion. Användare kan e-posta sina sparade loggar i KML-format för att importera till Google Earth eller i ett CSV-format som kan importeras till nästan vilken kalkylarkredaktör som helst för konvertering till vilken typ av diagram eller graf du behöver. Ett klagomål som jag har om vridmomentets gränssnitt är att det döljer växeln för att initiera loggning på en popup-meny, vilket gör det svårt att starta en logg snabbt. Jag skulle vilja ha möjlighet att placera en skiftloggknapp direkt på instrumentpanelen tillsammans med övriga mätare för enkel åtkomst.

Pro-funktioner

Pro-användare får några förbättringar till Dashboard i realtidinformation. Torque Pro kan till exempel visa beräknade värden (t.ex. 0-60, trip-distans eller kvart-mil gånger) som härrör från de råa data som finns i Lite-versionen av appen. Efter införandet av fordonsspecifika värden för motorförskjutning, fordonsvikt och bränsletyp i en fordonsprofil kan Torque Pro även beräkna uppskattningar för bränsleekonomi, hästkraft och - givetvis - vridmoment. Användare kan lagra flera profiler för många olika fordon och lagra separata loggar och dashboad-layouter för varje profil.

Pro-användare har också möjlighet att dela sina mätare via Facebook eller periodiskt sända platsdata eller rapporterade värden till Twitter efter att ha loggat in på någon av dessa tjänster.

Dessutom får Pro-användare andra övervakningsfunktioner utanför Dashboard i realtidinformation.

Visa-kartfunktionen visar en Google Map med en färgkodad logg av dina senaste resor. Gröna segment representerar låga hastigheter och rött representerar höga hastigheter. Användare kan också välja att visa G-krafter eller höjdloggar på den här kartan. Funktionen Kontrollera felkoder utför en skanning av fordonsens diagnostik och visar eventuella felkoder. Testresultat gör det möjligt för användare att utföra en liknande kontroll för att säkerställa att deras fordons sensorer rapporterar korrekt. Slutligen gör det möjligt för grafik att användaren plottar data från två fordonssensorer (till exempel bränsletryck och motorvarvtal) på ett diagram för enkel jämförelse.

Förutom de inbyggda funktionerna kan Pro-användare också installera plug-ins för att ytterligare utöka funktionaliteten för Torque-appen. Till exempel tillåter en plugin appen att visa en widget på Sony SmartWatch extern bildskärm, en annan innehåller ytterligare övervakningsbara parametrar som är specifika för Mazdaspeed3 och Mazdaspeed6 fordon, medan ytterligare en tillägger ett skiftljus till mixen.

Torque Lite är en gratis nedladdning i Google Play Butik. Torque Pro, med stöd för plug-ins, fordonsprofiler och beräknade värden för kraft och effektivitet, är $ 4, 99.

 

Lämna Din Kommentar